คาถาขอหวย

คาถาขอหวย
ตั้งนะโมจบแล้วท่องคาถามีดังนี้
โลกุ ฎตะรัง โลกุฎตะรังฉานั้ง โลกุฎตะรังมะฆังฉานัง โลกุฎตะสติปัฐฐานังมะฆังฉานัง
คาถาขอหวย วิธีใช้ ให้ภาวนาคาถาขอหวย ไปเรื่อยๆจนจิตใจเรามีสมาธิ....แล้วก็ออกจากสมาธินอนให้หลับปล่อยจิตใจให้ว่าง....แล้วท่านจะฝันดี....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น